Правила використання сайту

Угода з користувачем

Ця Угода визначає умови використання Користувачами матеріалів і сервісів сайту www.apelsin.sumy.ua (далі – «Сайт») належать ТОВ “Апельсин-Суми”.

1. Загальні умови

1.1. Використання матеріалів і сервісів Сайту регулюється нормами чинного законодавства.
 1.2. Ця Угода є публічною офертою. Отримуючи доступ до матеріалів Сайту Користувач вважається приєдналася до цієї Угоди.
 1.3. Адміністрація Сайту має право в будь-який час в односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Такі зміни вступають в силу після закінчення 3 (трьох) днів з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті. При незгоді Користувача з внесеними змінами він зобов’язаний відмовитися від доступу до Сайту, припинити використання матеріалів і сервісів Сайту.

2. Зобов’язання Користувача

2.1. Користувач погоджується не робити дій, які можуть розглядатися як такі, що порушують українське законодавство або норми міжнародного права, в тому числі в сфері інтелектуальної власності, авторських і/або суміжних прав, а також будь-яких дій, які призводять або можуть призвести до порушення нормальної роботи Сайту і сервісів сайту.
 2.2. Використання матеріалів сайту без згоди правовласників не допускається (стаття 440-443 ЦК України). Для правомірного використання матеріалів Сайту необхідне укладення ліцензійних договорів (отримання ліцензій) від правовласників.
 2.3. При цитуванні матеріалів сайту, включаючи захищені законами “про авторське та суміжні права” авторські твори, посилання на Сайт є обов’язковою умовою (стаття 444 ЦК України).
 2.4. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні вступати в протиріччя з вимогами законодавства України і загальноприйнятих норм моралі та моральності.
 2.5. Користувач попереджений про те, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності за відвідування і використання ним зовнішніх ресурсів, посилання на які можуть міститися на сайті.
 2.6. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе відповідальності і не має прямих або непрямих зобов’язань перед Користувачем у зв’язку з будь-якими можливими або виникнувшими втратами або збитками, пов’язаними з будь-яким вмістом Сайту, реєстрацією авторських прав і відомостями про таку реєстрацію, товарами або послугами, доступними на або отриманими через зовнішні сайти або ресурси або інші контакти Користувача, в які він вступив, використовуючи розміщену на Сайті інформацію або посилання на зовнішні ресурси.
 2.7. Користувач приймає положення про те, що всі матеріали і сервіси Сайту або будь-яка їх частина можуть супроводжуватися рекламою. Користувач згоден з тим, що Адміністрація Сайту не несе будь-якої відповідальності і не має будь-яких зобов’язань у зв’язку з такою рекламою.

3. Авторське право

3.1. Користувач не може претендувати на матеріали сайту навіть в разі якщо ці матеріали створювалися на його замовлення, або замовлення де ТОВ “Апельсин-Суми” є субпідрядником, або користувач є співавтором.
 3.2. Публікація робіт на сайті не має на увазі необхідність отримання попередньої згоди від замовника так як дизайн-проект є результатом інтелектуальної діяльності дизайнера / авторського колективу ТОВ “Апельсин-Суми”.
 3.3. Виключне авторське право на дизайн-проект зберігається за дизайнером (або ТОВ “Апельсин-Суми” якщо до розробки залучаються інші штатні і / або позаштатні співробітники), а замовнику переходить невиключне право на використання матеріалів на основі розробок, тобто на отримання копій на основі розробленого дизайн-проекту, при цьому робочі (вихідні) файли залишаються у власності агентства.

4. Інші умови

4.1. Всі можливі суперечки, що випливають з цієї Угоди або пов’язані з нею, підлягають вирішенню відповідно до чинного законодавства України.
 4.2. Ніщо в Угоді не може розумітися як встановлення між Користувачем і Адміністрацією Сайту агентських відносин, відносин товариства, відносин по спільній діяльності, відносин особистого найму, або якихось інших відносин, прямо не передбачених Угодою.
 4.3. Визнання судом будь-якого положення Угоди недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не призводить до недійсності/нечинності інших положень Угоди.
 4.4. Бездіяльність з боку Адміністрації Сайту в разі порушення будь-ким з користувачів положень Угоди не позбавляє Адміністрацію Сайту права зробити пізніше відповідні дії на захист своїх інтересів і захист авторських прав на матеріали Сайту які охороняються відповідно до законодавства.
 Користувач підтверджує, що ознайомлений з усіма пунктами цієї Угоди і безумовно приймає їх.Останнє оновлення:
05 грудня 2018 р

Інша важлива юридична інформація

Політика конфіденційності.
Правова інформація, що відноситься до збирання, використання та розкриття особистої і неособистої інформації. Детальніше…
Політика використання cookie-файлів
Невеличкі текстові файли, що містять інформацію, яка допомагає під час навігації по веб-сайту. Детальніше…

Контакти

Головний офіс
Україна, м.Суми, пр-т М. Лушпи, 7
т.: +38(050) 307-11-15

Принт-центр
Україна, м.Суми, вул. Соборна, 32
т.: +38(050) 303-40-07